סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 16א

הקדשה לביטמן על גב התמונה.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 16

ביטמן יושב על הספסל בביקור בבריסק. (היא ברסט-ליטובסק)…

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 16א

הקדשה לביטמן על גב התמונה.