סטניסלבוב גורדוניה 6

כיתוב על גב התמונה 30 בנובמבר 1937, וכן בשלט שבשמאל התמונה ! "התאחדות פועלי ציון" (היא מפלגת האם של "גורדוניה"). "גורדוניה" שאפה תמיד לאמנציפציה ולשחרור רעיוני וארגוני מאפוטרופסות מפלגת האם.
בשורה הארוכה במרכז, שמיני משמאל, הוא מוניו הלר, ככל הידוע חוסל ע"י הסובייטים עם כניסתם לעיר בספטמבר 1939. משמאלו זהו אמסטר ששרד ונשאר לחיות בפולין לאחר המלחמה. בשורה מתחת, שניה משמאל, היא זושק'ה זיינפלד ששרדה אף היא ובארץ לאחר עלותה, בכפר מע"ש.

error: Alert: Content selection is disabled!!