סטניסלבוב השומר הצעיר 10א

על גב התמונה כתב מנדל שרל לחברו מוניו וינטראוב: מפקד במחנה השומר הצעיר, מיקוליצ'ין, קיץ 1938. למוניו לפני עלותו, מאת מנדל ש. סט. (= סטניסלבוב), 15 בפברואר 1939.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב השומר הצעיר 10

מחנה קיץ במיקוליצ'ין, קיץ 1938. מחנות הקיץ נמשכו…

סטניסלבוב השומר הצעיר 10א

על גב התמונה כתב מנדל שרל לחברו מוניו…