סטניסלבוב השומר הצעיר 5

1938, צמרת התנועה בגליציה בהכשרת מדריכים בפילובה שבקרפטים.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב השומר הצעיר 5

1938, צמרת התנועה בגליציה בהכשרת מדריכים בפילובה שבקרפטים.

סטניסלבוב השומר הצעיר 5א

מושבת מנהלים (= הכשרת מדריכים) בפילובה (בקרפטים), 1938.