סטניסלבוב ויטה קסוינר 7א

על גב התמונה: "קריניצה (Krynica) יולי 1930". עיירת הנופש והמרפא הנודעת במחוז קרקוב, סמוך לגבול עם סלובקיה, אשר היתה חביבה במיוחד על יהודים אמידים. אלה נהגו לנסוע לשם דרך קבע בחופשות הקיץ שלהם, בד"כ לחודש ימים, ביולי או באוגוסט.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב ויטה קסוינר 7

מנדל ולאה קסוינר, הוריה של ויטה עוה"ד קסוינר…

סטניסלבוב ויטה קסוינר 7א

על גב התמונה: "קריניצה (Krynica) יולי 1930". עיירת…