סטניסלבוב ויטה קסוינר 9א

על גב התמונה בפולנית - יולי 1937. כמו כן, חותמת "שטוקה (אומנות) סטניסלבוב" של אותו צלם שהכל הכירוהו, שנהג להסתובב ברחובות העיר ולהציע את שרותיו.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב ויטה קסוינר 9

ויטה קסוינר (1921-2008) עם זגמונד רודולף על נסיבות…

סטניסלבוב ויטה קסוינר 9א

על גב התמונה בפולנית – יולי 1937. כמו…