סטניסלבוב יוסף הררי 16

שוב, המשפחה הדואגת, מעבירה מזכרת לבן בחזית
ההורים, יצחק ומרים והבנות בטקה ורבקה, בבואינסק דגסטאן. 24.12.1945.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב יוסף הררי 16

שוב, המשפחה הדואגת, מעבירה מזכרת לבן בחזית ההורים,…

סטניסלבוב יוסף הררי 16א

גב תמונה