סטניסלבוב יוסף הררי 6

צוות שחקני "הדיבוק" תיאטרון "גולדפאדן", 1919
האחיות מריה (אמא של יוסף הררי) ואטקה (אמא של טדי עמיר) שטוקהמר / גוטשטיין, שלישית וראשונה משמאל בשורה שלפני התחתונה ואחיהן הקטן ג'וניו ביניהן. בתפקיד הרב (עם הזקן הלבן), השחקן והמשורר הורציו ספרין. "לאה" מתחתיו היא קסטנבאום שהגרה לארה"ב.