סטניסלבוב לודויג בומייסטר 4

1938, בפארק רמשקנה בעיר.
לודויג בומייסטר (גם באומייסטר), 1918-2011, היה מפעיל תחנת הכח העצמאית בבית החרושת לעורות (הגדול ביותר בפולין) של מרגושס בעיר. סיפור הצלתו הדרמטי בשואה קשור קשר בל-ינתק לעבודתו שם, ועל כך בהמשך.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב לודויג בומייסטר 4

1938, בפארק רמשקנה בעיר. לודויג בומייסטר (גם באומייסטר),…

סטניסלבוב לודויג בומייסטר 4א

9.11.1938 התמונה נשלחה לדוד בניו יורק. חתום "ליוש"…
error: Alert: Content selection is disabled!!