סטניסלבוב משפחת גרנר 81

קריניצה 1934, נופש אחרון לפני העליה ארצה

זופיה ואשת הקפטן הפולני אופטואוביץ'. שתי המשפחות התגוררו באותו בנין ברחוב קובישטאלה בסטניסלבוב בתקופה קצרה טרם עלייתם של הגרנרים ארצה. לא מובן מאליו ולא מקובל היה לאשת קצין פולני להיות מיודדדת עם יהודיה, ואף על פי כן.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת גרנר 81

קריניצה 1934, נופש אחרון לפני העליה ארצה זופיה…

סטניסלבוב משפחת גרנר 81א

גב התמונה