סטניסלבוב משפחת זוסמן 3

שלום (שולם) בן שכנא זוסמן (1855-1921)

ששת ילדי שלום זוסמן, כולם מאשתו הראשונה אטל, הם: הלל (הילק) יליד 1877, פפצ'יה (פפי) בלומנפלד ילידת 1880, בנימין (בניו) יליד 1885, יוסף (יוזק) יליד 1890, גניה לאוטרבך ילידת 1892 ואברהם (אדולף/דולו) יליד 1894.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת זוסמן 3

שלום (שולם) בן שכנא זוסמן (1855-1921) ששת ילדי…

סטניסלבוב משפחת זוסמן 3א

פוטו לאון רוזנבך, סטניסלבוב

סטניסלבוב משפחת זוסמן 3ב

על שלום זוסמאן (או זוסמן) ובנו הלל מתוך…