סטניסלבוב משפחת ליבמן 5א

על ר' חיים ליבמאן (ליבמן) מתוך הספר "ערים ואמהות בישראל, סטניסלבוב", עמ' 370-371:

סוחר מכובד בחוגים רחבים, מראשוני הראשונים שפרשו את הדגל הציוני כאשר תומכיו היו מעטים ומבית רבו המתלוצצים. אחד הלוחמים העזים במתבוללים. אף שהתנגד ל"לאנדעס-פאליטיק" (= הפוליטיקה של הארץ) כתפקיד ציוני, נשא בעול מלחמת הבחירות הציונית לפארלמנט האוסטרי בשנים 1907 ו 1911. ר' חיים ליבמאן היה דמות נאה, יהודי גאה וציוני נלהב. בניו ובתו עלו ארצה כחלוצים. בן ששים ושמונה שנים היה כשעלה עם אשתו צפורה (פאני) בשנת תרצ"ד לארץ ישראל. נפטר בתרצ"ו בתל אביב.

הערה לגבי ה"לאנדעס פוליטיק": בגלל התפשטותה המהירה של פעילות פוליטית בקרב יהדות מזרח ארופה באותן שנים, נתעוררה השאלה מה יהא גורלם של מליוני היהודים במרחב הזה עד שתימצא הטריטוריה המיוחלת. חלק גדול של הציונים, שלא לדבר על הבלתי ציונים, דחפו להשתלבות במערכות הפוליטיות (הן הארציות והן העירוניות) בארצות מושבם במה שכונה "עבודת ההווה" וזאת עד שיימצא הפיתרון המדיני. הרצל התנגד לכך בכל תוקף מהנימוק שהדרך הזאת רק תיצור התנגדויות חדשות לעניין היהודי. להלן דברים מפי נחום סוקולוב אודות הרצל והלאנדעס פאליטיק: "חכמת ההתבוללות והלאנדעס פאליטיק שהרצל נזהר כל ימיו מלהשתתף בה ולנגוע בה אף באצבע קלה".

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת ליבמן 5

חיים ופאני ליבמן עלו ארצה ב 1934, התגוררו…

סטניסלבוב משפחת ליבמן 5א

על ר' חיים ליבמאן (ליבמן) מתוך הספר "ערים…
error: Alert: Content selection is disabled!!