סטניסלבוב מש' שטרן ובלומנשטיין 6א

כיתוב בפולנית "דרישת שלום עם התמונות שלנו למשפחה האהובה - 12.10.1938" (את "פולין, בני אחות אמי" כתבה מלכה , בתה של צילה).

כיתוב בפולנית"

דרישת שלום עם התמונות שלנו למשפחה האהובה - 12.10.1938" (את "פולין, בני אחות אמי" כתבה מלכה , בתה של צילה).

מידע-נוסף2

סטניסלבוב מש' שטרן ובלומנשטיין 6

ארבעת ילדיה של אחותה של צילה שטרן למעלה…

סטניסלבוב מש' שטרן ובלומנשטיין 6א

כיתוב בפולנית" דרישת שלום עם התמונות שלנו למשפחה…