סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 1א

שלש תמונות מחזור של ילדי בית הספר העממי שליד "שפה ברורה" בסטניסלבוב

 

שלש התמונות, שקיבלתיהן ממקורות שונים, הינן מהשנים שבהן פרחה הפעילות החינוכית העברית-ציונית בעיר.

בתמונה הראשונה, משנת 1928, נראים ילדי כתה א' עם המנהלת, גב' מינה ויידנפלד, מימין והמורה מר צבי ציג משמאל.

שורת הילדים העליונה מימין לשמאל: איז'ו צוייג, לא זכור בשמו (היה סוכן ביטוח בתל אביב), גיזה איזקובר, ויטה קסוינר, קנרק, טננצף, לאה וייס.

שורה שניה מלמעלה: אייגנפלד, רוט, לושה שטוקהמר, ?, טייטלבאום, כץ, צוייג.

שורה שלישית מלמעלה: רובין, חיה פאהן, פטקה פטרנקר, ?, ?, שטוקהמר, בנימין הרצל.

שורה תחתונה: יוסף הררי, מרגוליס (הגרו לארגנטינה), בליי, אברהם "בומק" לבצלטר, איז'ו שטוקהמר (אח של לושה), מיזס.

בתמונה השניה, משנת 1929, נראית אותה כתה, עתה ב', עם מנהלו החדש של ביה"ס, ד"ר דוד שאואר, למעלה משמאל. לידו המורה לפולנית, גב' יהודית צוייג שהיתה אשתו של המורה לגרמנית ד"ר יוסף פרידלר. מימין, המורים צבי ציג ומינה ויידנפלד.

ויטה קסוינר עומדת בין המנהל למורה משמאל.

לאה וייס, אחותה של בלהה וייס עמירם, עומדת בשורת הילדים האחורית, שלישית מימין.

בשורה החזיתית מימין לשמאל: גיזה איזקובר, לושה (הני) שטוקהמר, כץ, פטקה פטרנקר, מרגוליס, כץ, בליי, שטוקהמר, מיזס, איז'ו שטוקהמר.

יושבים בחזית מימין לשמאל: יוזק צוייג, חיה פאהן, יוסף (ראיף) שינדלר מקבוץ כברי.

בתמונה השלישית, משנת 1930, מימין המורה מר צבי ציג, לידו מורה לא מזוהה ומשמאל מחנכת המחלקה (הכתה), גב' יהודית צוייג פרידלר. התלמיד שלום בן ד"ר אברהם זוסמן, בחזית משמאל ולידו, מי שתהיה אשתו ברבות הימים, הלה גולדברג.

בתמונה הרביעית, משנת 1931, המורים מימין: מינה ויידנפלד, יהודית צוייג פרידלר, המנהל דוד שאואר ומורה לא מזוהה. התלמידים שלום זוסמן בשורה האמצעית שלישי משמאל והלה גולדברג על הרצפה מימין.

בתמונה החמישית, משנת 1932, המורים מימין: צבי ציג, לא מזוהה, המנהל דוד שאואר, יהודית צוייג פרידלר ומינה ויידנפלד. התלמידים שלום זוסמן בשורה שלפני העליונה, שלישי מימין והלה גולדברג בשורה מתחתיו, שניה מימין.

הערות:

  • עפ"י הספר "ערים ואמהות בישראל", כרך חמישי, סטניסלאב, עמוד 317, המורים הראשונים של בית הספר היו מינה ויידנפלד (מנהלת), חיה בילר, יהודית צוייג, דבורה לויפר וצבי ציג. כעבור שתים-שלוש שנים הוזמן כמנהל בית הספר דוד שאואר שעמד בראשו עד ספטמבר 1939.
  • התלמידות (בנות הדודות) חיה פאהן והלה גולדברג ומשפחותיהן: חיה פאהן (בארץ ספראי) היא נכדתו של הסופר הנודע ראובן פאהן מהעיירה האליץ'. אמה, חנה, היא בתו של הסופר, אביה, ישעיהו/שוייה, הוא בן דוד של אמה וגם שם משפחתו שלו פאהן. הלה גולדברג (בארץ זוסמן), אף היא נכדתו של ראובן פאהן, אמה אטק'ה היא אחותה של חנה.
  • משפחת גולדברג (הלה והוריה מיכאל ואטק'ה) הגרה לפריז בשנות ה 30. לאחר ששרדו את תקופת המלחמה בזהות שאולה במסתור בדרום מערב צרפת, חזרה המשפחה לפריז. בפריז, בימים שלאחר סיום המלחמה, פגשה הלה באקראי את בן כתתה מסטניסלבוב, שלום זוסמן, אז חיל בבריגדה היהודית, השנים נשאו ועלו ארצה ב 1951.
  • ראו להלן גם הקדשות מורי בית הספר, בכתב ידם, לתלמידה הלה גולדברג.
  • עוד על החינוך העברי בספרו החשוב של עזרא מנדלסון "התנועה הציונית בפולין – שנות ההתהוות 1915-1926", הספריה הציונית, ירושלים תשמ"ו, הפרק "בתי הספר הציוניים", עמודים 173-189.
מידע-נוסף2

סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 1

ילדי ביה"ס העממי שליד "שפה ברורה" כתה א'…

סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 1א

שלש תמונות מחזור של ילדי בית הספר העממי…