סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 10

1933, קיטנה / מושבת קיץ לתלמידי הגמנסיה בעיירה דורה שבקרפטים.
עפ"י הספר "ערים ואמהות בישראל: סטניסלאב" עמ' 322, שנת הלימודים 1932-33 היתה שנת השיא של הגמנסיה כשלמדו בה 487 תלמידים !

מידע-נוסף2

סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 10

1933, קיטנה / מושבת קיץ לתלמידי הגמנסיה בעיירה…

סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 10א

כיתוב בפולנית: מחופשה במחנה / קיטנה של הגמנסיה…