סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית 12

מחוסר מגרש מתאים הוקמה הגמנסיה על בנין "בית העם" ברח' אורמיאנסקה 18 מקום ששימש כבר שנים קודם לכן מרכז החיים הציונים הלאומים בעיר. גם ביה"ס "שפה ברורה" פעל במקום. עיבוד תוכנית הבניה נמסר למהנדס יוליוס פיירמן וכמנהל הקורסים הוזמן ד"ר פיליפ אקסר (במרכז התמונה ?)