עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 2

בבית הספר הממלכתי-פולני לבנות, אמצע שנות ה 20, פרידג'ה הקטנה במרכז השורה האמצעית. לימודי השפה העברית, תנ"ך וכו' נערכו במסגרת נפרדת לאחר סיום יום הלימודים.