עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 17א

על גב התמונה: "1930, בית הכנסת של הקראים בהאליץ'".

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 17

בטיול, 1930. תלמידי בית הספר בתצלום מזכרת בחזית…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 17א

על גב התמונה: "1930, בית הכנסת של הקראים…