עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 19

ובטיול נוסף, 1931. עפ"י בן העיירה מרדכי רוטשטיין בספר הזיכרון נדבורנה, בעמ' 38: "חיי הנוער בעיירה היו בעיקר חיים לאומיים בהשפעת ההכשרות החלוציות. מידי קיץ בקיץ היינו יוצאים לטיולים, ברגל כמובן, להרי הקרפטים".

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 19

ובטיול נוסף, 1931. עפ"י בן העיירה מרדכי רוטשטיין…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 19א

בפולנית על גב התמונה: מזכרת מהטיול, 9 באוגוסט…
error: Alert: Content selection is disabled!!