עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 21

ישראל במרכז (גבר יחיד, שבע בנות) ופרידג'ה לצידו (שרשרת לצווארה). אף כי עפ"י הרישומים פרידג'ה צעירה מישראל ב 4 שנים, הרושם שלי הוא ששניהם בני אותו גיל ומכל מקום, בתמונה זו שצולמה ב 1931, פרידג'ה לא בת 14 אלא קרובה יותר לגילו של ישראל.

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 21

ישראל במרכז (גבר יחיד, שבע בנות) ופרידג'ה לצידו…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 21א

על גב התמונה בפולנית: "בחופשה, 1931". בד"כ הכוונה…