עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 23

1932-33, בזמן לימודיה בגמנסיה העברית בסטניסלבוב, פרידג'ה דאקס למעלה שניה משמאל.
עפ"י בן העיירה מרדכי רוטשטיין בספר הזיכרון נדבורנה, בעמ' 38: "בעיירה לא היה בי"ס תיכון ואלה מבני הנוער שרצו להמשיך בלימודיהם התיכוניים, היו נוסעים בוקר בוקר ברכבת לסטניסלבוב, ורובם לביה"ס התיכון היהודי שם".

error: Alert: Content selection is disabled!!