עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 36א

על גב התמונה: לזכרון נצח מרבקה (דראך ?), 27.8.1935, מיקוליצ'ין, פולין.

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 36

27 באוגוסט 1935, בעת חופשת קיץ טיפוסית בעיירה…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 36א

על גב התמונה: לזכרון נצח מרבקה (דראך ?),…