עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 43

ראו טקסט בגרמנית ותרגומו וכן הערות, על גב התמונה.

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 43

ראו טקסט בגרמנית ותרגומו וכן הערות, על גב…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 43א

מגרמנית: קיץ 1935, מנוחה בגן, פלה ורוסל, המקום…