עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 7

פרידז'ה, הבוגרת בין הבנות, זכתה בחייה בכך שעלתה ארצה, לנשארים מאחור, כולל אביה, אמה ושתי אחיותיה הצעירות ציפה הגרוע מכל. למשפחת דאקס קשר דם עם משפחת קסוינר מסטניסלבוב והסביבה אשר תעוד נרחב אודותיה משולב בפרקים הללו ג"כ.

error: Alert: Content selection is disabled!!