עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 9

בכיתוב שעל גב התמונה: "חנה בכיתה רביעית, 1934", בית הספר העממי לבנות.

מידע-נוסף2

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 9

בכיתוב שעל גב התמונה: "חנה בכיתה רביעית, 1934",…

עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 9א

על גב התמונה: Chana Dachs.