על העדויות

מרכיב מרכזי באתר, הן מבחינת הכמות והן מבחינת המהות, הן אין-ספור העדויות האישיות שרשמתי מפי אנשים ונשים במהלך השנים. העדויות במהותן נועדו לגבות ולמלא בתוכן את התמונות והמסמכים השונים שבארכיון ולהפיח בהם רוח חיים.

כמו התצלומים והמסמכים שבארכיון "גולה ותקומה", גם העדויות הן כולן ממקור ראשון, מאנשים ונשים שחוו את המאורעות כפי שהם ניבטו מתוך האובייקטים הדוממים.

לצורך רישום העדויות בחרתי בטכניקה שהיא בעיני הראויה ביותר (ובוודאי לא הקלה ביותר) והיא לרשום את דברי העדות "מילה במילה". בפגישות כאלה, שנמשכו תמיד שעות ארוכות, בד"כ בסביבתו הטבעית של מוסר או מוסרת העדות, היתה בידי האפשרות לרדת לשורש הדברים ולא להסתפק בתאור שהוא לעיתים פלקטי, כשאדם מדבר מול מצלמה או מכשיר הקלטה. הקפדתי בכל מאודי לתת לעדויות הללו גם סימוכין מבחינת המקום והזמן בהם הם נמסרו לי וכמובן, הקרדיט ההולם.

לאחר שהדברים נרשמו על ידי בכתב יד תוך כדי מתן העדות כאמור, הם עברו עריכה לשונית, פיסוק ומבנה המתבקשים בתהליך העברת הנתונים למסמך ממוחשב.

מטבע הדברים, מרבית מוסרי העדויות היו בשנות השמונים והתשעים לחייהם וכדרכו של עולם, רבים מהם לא נמצאים איתנו עוד. אני מקווה שדבריהם הרשומים כאן יהיו מצבה לזכרם.

error: Alert: Content selection is disabled!!