רובנה אברהם וויטיה רייז 17

תעודת בריאות של ויטיה לקראת העליה ארצה. 24 באוגוסט 1932, וראו תרגום תעודתו של אברהם. הרופא החתום על התעודה הוא ד"ר משה צימרינסקי, פעיל ציוני בעצמו, נספה בשואה. אפשר לראות תמונה שלו בעמ' 255 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה אברהם וויטיה רייז 17

תעודת בריאות של ויטיה לקראת העליה ארצה. 24…

רובנה אברהם וויטיה רייז 17א

תעודת בריאות של אברהם לקראת העליה ארצה. הוכחה…
error: Alert: Content selection is disabled!!