רובנה אברהם וויטיה רייז 22

אמצע שנות השלושים. שתי התמונות האחרונות נשלחו ככל הנראה למזכרת מהמשפחה ברובנה לאברהם וויטיה, עתה בארץ ישראל. רחל אחותו של אברהם ובעלה אהרן שוסטק ברחובות רובנה. שניהם נספו בשואה כמו גם ילדיהם - פסיה ויוסף. נספתה גם אמם של רחל ואברהם וכן חוסל כולו הענף המשפחתי בקורץ.

error: Alert: Content selection is disabled!!