רובנה אברהם וויטיה רייז 4

על השלט למעלה: המחלקה השלישית (כיתה ז') 1923. ויטיה גוזיק למעלה מימין.

מידע-נוסף2

רובנה אברהם וויטיה רייז 4

על השלט למעלה: המחלקה השלישית (כיתה ז') 1923.…

רובנה אברהם וויטיה רייז 4א

ראשי התבות משמאל פה.קא.גה. הם של שם ביה"ס.…