רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 12א

תרגום מרוסית: "למזכרת מהקולוניה (מושבה) של טאז". קרוב לודאי שהמושבה הנזכרת במסמכים הללו, היא אכן אותה "מושבה" (התכנסות של כחודש ימים בבמהלך חופשת הקיץ שהיתה מכוונת כולה לגיבוש רעיונות ציוניים ו/או למשימות בנושאים חברתיים) אשר שלושה צילומים ממנה להלן.

מידע-נוסף2

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 12

א' תמוז תרצ"ז (1 ביולי 1927), אותו מועד…

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 12א

תרגום מרוסית: "למזכרת מהקולוניה (מושבה) של טאז". קרוב…