רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 23

מושבת קיץ של "השומר הצעיר", 1930. כורע משמאל אברהם רייז שהיה מעין אפוטרופוס של צעירי התנועה (בארץ ברמתיים). גבוה מאחור יעקב בושל המורה לספורט, אף הוא סוג של אפוטרופוס לצעירי התנועה (נספה בשואה), עוד בשורה האחורית ליד הגזע מימין, ניסן חמרה (בארץ במסילות). התמונה מופיעה גם בעמ' 359 בספר רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 23

מושבת קיץ של "השומר הצעיר", 1930. כורע משמאל…

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 23א

"השומר הצעיר של רובנה, ווהלין 1930". "מושבת מנהלים…
error: Alert: Content selection is disabled!!