רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 25

קלוב ספורט יהודי שומריה, 21 ב ביוני 1931. "אישור כי רייז אברהם דוד הוא חבר בסניף הרובנאי של הארגון שומריה ואיש הועד המרכזי. בשביל להרחיב את הקלוב הזה בכל מחוזות ווהלין, מתבקשים בזאת המוסדות הממלכתיים והעירוניים לסייע בידו". היות ששומריה נחשב ארגון ספורט ולא נכנס לפוליטיקה אסורה, הוא נהנה מחופש פעולה.

error: Alert: Content selection is disabled!!