רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 26

תעודת חבר "שומריה", 6 במאי 1932. "שומריה" היה ארגון הספורט של "השומר הצעיר" ואולם החזות הספורטיבית שלו היתה גם כיסוי מפני השלטונות למהות הציונית של התנועה בכלל.

מידע-נוסף2

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 26

תעודת חבר "שומריה", 6 במאי 1932. "שומריה" היה…

רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 26א

צידה הפנימי של התעודה המתקפלת. אפשר להתרשם איך…
error: Alert: Content selection is disabled!!