רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 28

משמאל: מאיר גילרמן, רייז ואירנה אדמוביץ'. אדמוביץ' (1910-1963), בתו של שר התרבות הפולני, חברת תנועת הצופים הנוצרים שהזדהתה עם "השומר הצעיר" ובשנות השלושים תמכה והשתתפה בפעילותה. בתקופת השואה התעלתה בסיוע ליהודים ועל פועלה הוכרה כ"חסידת אומות עולם". בקרה בישראל ב 1958, בין היתר אצל משפחת רייז ברמתיים.

error: Alert: Content selection is disabled!!