רובנה א על אריה אבטיחי 3

תעוד ראשון בהחלט בארץ ישראל. כחודש ימים לאחר הגעתו לתחנתו הראשונה בארץ, עקרון, גרבוז הוא כבר אבטיחי. כרטיס בוחר לוועידה הכללית של פועלי ארץ ישראל (היא ועידת יסוד "ההסתדרות הכללית"), חיפה, ט"ז כסלו תרפ"א (הוא 27 בנובמבר 1920).

error: Alert: Content selection is disabled!!