רובנה ביקורי שליחים מהארץ 3א

כיתוב על גב התמונה:
לייב יפה, שליח הלשכה המדינית של קרן היסוד בירושלים, בין חברי הועד ופעילי קרהי"ס ברובנה במגבית 1931. ראו גם תעודת גיוס הכספים במגבית כאן.

מידע-נוסף2

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 3

"הועד ופעילי קרן היסוד עם לייב יפה, 1931".…

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 3א

כיתוב על גב התמונה: לייב יפה, שליח הלשכה…

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 3ב

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 3ג

error: Alert: Content selection is disabled!!