רובנה בנקאות 1

ההנהלה ועובדי הבנק של בעלי הבתים, 1928 "בנק בעלי הבתים נוסד ב 1928 ביוזמתם של ה"ה משה סרואטניק, משה רויזמן, צבי הלר, לייביש ביק, יעקב פישביין, יצחק קרפליאק, הרץ מאיר פיסיוק, אלכסנדר גאלפרסון, פייבל ברלינר, חזנצ'וק, אורליכט ואחרים". התמונה והטקסט בעמ' 58 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה בנקאות 1

ההנהלה ועובדי הבנק של בעלי הבתים, 1928 "בנק…

רובנה בנקאות 1א

ציטוט בעניין "בעלי הבתים" מתוך "ילקוט ווהלין, אוסף…