רובנה גמנסיה תרבות 2א

הצוות עפ"י ספר הזיכרון רובנה:
המורות משמאל לימין: מלכה סמולה, במקור מברזנה, חניכת בית המדרש למורים באודסה ואשתו של המורה אליעזר בוסליק, המנהלת הממונה שרה גייפמן והגננת ב. ברד. המורים משמאל לימין: א. בוסליק, המורה לחשבון משה קיפר (נחשון) וזאב קורניק (דגני) המורה לפולנית בוגר ביה"ס קרינסקי.

מידע-נוסף2

רובנה גמנסיה תרבות 2

1919, "חבר המורים הראשון בגימנסיה תרבות". התמונה מופיעה…

רובנה גמנסיה תרבות 2א

הצוות עפ"י ספר הזיכרון רובנה: המורות משמאל לימין:…