רובנה גמנסיה תרבות 2

1919, "חבר המורים הראשון בגימנסיה תרבות".
התמונה מופיעה גם בעמוד 219 בספר הזיכרון לרובנה.

מידע-נוסף2

רובנה גמנסיה תרבות 2

1919, "חבר המורים הראשון בגימנסיה תרבות". התמונה מופיעה…

רובנה גמנסיה תרבות 2א

הצוות עפ"י ספר הזיכרון רובנה: המורות משמאל לימין:…