רובנה גמנסיה תרבות 4

מפי חיים גולן על תחילתה של גמנסיה תרבות: "הגמנסיה" החלה למעשה בשני בתי ספר עממיים עבריים בשני קצוות העיר. האחד ב"ווליא" אשר שרת את ה"עמך" ומנהלו הראשון יעקב אדל (עדיני בא"י) והשני, גדול יותר, ברח' פוצ'טובה בעיר, ומנהלו משה קיפר (עם שפם במרכז התמונה) ולימים, מאיר לרנר. המורה להתעמלות יעקב בושל משמאל.

מידע-נוסף2

רובנה גמנסיה תרבות 4

מפי חיים גולן על תחילתה של גמנסיה תרבות:…

רובנה גמנסיה תרבות 4א

"גמנסיה תרבות" ברח' (סמטה) פוצ'טובה 3, 1920 הבנין…
error: Alert: Content selection is disabled!!