רובנה האחיות לבית אירלין 104א

על גב התמונה שנשלחה מרובנה לארץ ישראל
חנה, הצעירה באחיות, היתה קרובה ביותר לאחותה פנינה ובעקבותיה עלתה אף היא לארץ ישראל.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 104

אותה מסיבת פורים

רובנה האחיות לבית אירלין 104א

על גב התמונה שנשלחה מרובנה לארץ ישראל חנה,…
error: Alert: Content selection is disabled!!