רובנה האחיות לבית אירלין 112א

עוד מפי חיים גולן
ההשפעות של אלמנטים ארץ-ישראליים על פעילות והווי הקן היו מיידיות וחזקות ביותר. שימעם של שירים חדשים מא"י למשל היה מגיע לקן תוך ימים עד שבועות ספורים ! וכל פעולה בקן היתה נפתחת תמיד בשירה עברית אדירה. ראו פרוט נוסף אודות הסמינריון ב"רובנה תנועות הנוער הציוניות".

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 112

בחזית הקן, חנה בשורה שלפני התחתונה מימין חיים…

רובנה האחיות לבית אירלין 112א

עוד מפי חיים גולן ההשפעות של אלמנטים ארץ-ישראליים…
error: Alert: Content selection is disabled!!