רובנה האחיות לבית אירלין 112

בחזית הקן, חנה בשורה שלפני התחתונה מימין חיים גולן (שני מימין למעלה בגוש המרכזי) אומר שבשנת 1934 נערך בורשה סמינריון כל ארצי של השומר הצעיר שיעודו היה חיזוק אידיאולוגי של התנועה. לאחר מכן הופצו תכניו לקינים השונים ברחבי פולין. מי שהעביר את הסמינריון הזה ברובנה היה שיקה כהן (שני מימין בשורה התחתונה).

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 112

בחזית הקן, חנה בשורה שלפני התחתונה מימין חיים…

רובנה האחיות לבית אירלין 112א

עוד מפי חיים גולן ההשפעות של אלמנטים ארץ-ישראליים…
error: Alert: Content selection is disabled!!