רובנה האחיות לבית אירלין 116

תמונה למזכרת ערב עלייתו ארצה
חיים אומר שהתמונה צולמה באזור כפרי, לא רחוק מגמנסיה "תרבות", אולם אינו זוכר מהו הצריף. (שלט עם מגן דוד מונח לרגליהם).

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 116

תמונה למזכרת ערב עלייתו ארצה חיים אומר שהתמונה…

רובנה האחיות לבית אירלין 116א

error: Alert: Content selection is disabled!!