רובנה האחיות לבית אירלין 118א

יצחק וחברתו (לימים אשתו) גיסיה סמסון, נמנו על קבוצת הבורחים לאוזבקיסטן ב 1941. לאחר המלחמה עלו ארצה, תחילה לניר דוד ואח"כ בחיפה. משפחת סמסון ברובנה, אומר חיים גולן, היתה משפחת קצבים ובניה כולם היו "יהודים בעלי גוף".

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 118

באותו היום. חנה מימין, יצחק (איציק) שרייבר במרכז…

רובנה האחיות לבית אירלין 118א

יצחק וחברתו (לימים אשתו) גיסיה סמסון, נמנו על…