רובנה האחיות לבית אירלין 121

תמונה יפיפיה של הנוער ברחובות העיר
חנה במרכז, יוכה מה-יפית משמאל, גיסיה סמסון השמנמנה מאחור. גיסיה למדה בגמנסיה "תרבות", היתה חברתו של איציק שרייבר והשניים נמנו על קבוצת הבורחים לאוזבקיסטן ב 1941. לאחר המלחמה עלו ארצה, תחילה לניר דוד ואח"כ בחיפה.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 121

תמונה יפיפיה של הנוער ברחובות העיר חנה במרכז,…

רובנה האחיות לבית אירלין 121א