רובנה האחיות לבית אירלין 127א

ברכות ואיחולים לרגל היציאה ללימודים בוילנה
יוכה לא היתה "אחותה" של חנה אלא חברה קרובה כאחות !

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 127

ככל הנראה רגע עזיבת הבית בנובמבר 1937 והיציאה…

רובנה האחיות לבית אירלין 127א

ברכות ואיחולים לרגל היציאה ללימודים בוילנה יוכה לא…
error: Alert: Content selection is disabled!!