רובנה האחיות לבית אירלין 129א

"נופש" הכוונה לחופשה מלימודיה בביה"ס לאחיות בוילנה.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 129

1 באוגוסט 1938, חנה בעת חופשת הקיץ בתום…

רובנה האחיות לבית אירלין 129א

"נופש" הכוונה לחופשה מלימודיה בביה"ס לאחיות בוילנה.
error: Alert: Content selection is disabled!!