רובנה האחיות לבית אירלין 132

חנה למטה שניה משמאל
לאחר השלמת לימודיה התיכוניים בגמנסיה ברובנה, יצאה חנה ללימודים בביה"ס לאחיות בוילנה !

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 132

חנה למטה שניה משמאל לאחר השלמת לימודיה התיכוניים…

רובנה האחיות לבית אירלין 132א

על גב תמונה: 28 בנובמבר 1937, שבוע ראשון…
error: Alert: Content selection is disabled!!