רובנה האחיות לבית אירלין 147א

על ה"בסרביה", 21 באוגוסט 1939
לצד ההקדשה בעברית לחנה מאחד משה יצחקי, מכתב קצר בגרמנית ולהלן תרגומו:

Maybe i have not been in love, I know that Ro (Rovna?) is cute (beautiful), What we feel in the heart when there is no one .... My father found the rest very difficult to decrypt

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 147

על סיפון האניה בדרך ארצה חנה שלישית משמאל.…

רובנה האחיות לבית אירלין 147א

על ה"בסרביה", 21 באוגוסט 1939 לצד ההקדשה בעברית…

רובנה האחיות לבית אירלין 147ב

השולח הוא משה יצחקי שעלה ארצה יחד עם…
error: Alert: Content selection is disabled!!